Τηλέφωνα για εξυπηρέτηση
2825041000 - 6980139130

Πατήστε για κλήση
Home » Επιθεώρηση Αγωγών με κάμερα

Επιθεώρηση Αγωγών με κάμερα

Διαθέτουμε διαγνωστική κάμερα αγωγών ώστε να μπορούμε να ορίσουμε την κατάσταση του αποχετευτικού δικτύου και να ταυτοποιήσουμε το είδος και τη θέση της κάθε βλάβης ή φραξίματος με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι σας δίνουμε μια πλήρη εικόνα του προβλήματος και προτείνουμε τις καταλληλότερες επεμβάσεις για την οριστική λύση του.

Μετά από κάθε καθαρισμό αγωγού, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, επιθεωρούμε με την κάμερα προκειμένου να διασφαλίσουμε το άριστο αποτέλεσμα των εφαρμογών μας, διασφαλίζοντας έτσι πως οι πελάτες μας δε θα έχουν ξανά πρόβλημα.